کارشناسی بیمه بدنه

زمانی که شما خودرو یا هر وسیله نقلیه خود را بیمه بدنه می کنید انتظار دارید که به ازای پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه گر خود را متعهد دانسته و در مواقع بروز حوادث به یاری شما بیاید. با بروز هر گونه حوادثی برای وسیله نقلیه شما باید هزینه ای را متحمل شوید تا تعمیرات انجام گرفته و وسیله سلامتی خود را به دست بیاورد. از نظر بیمه بدنه خسارات دو دسته می شوند:

۱-   خسارات تحت پوشش بیمه نامه

۲-   خسارت خارج از تعهدات شرکت بیمه گر

یکی از دلایل لزوم وجود کارشناس بیمه بدنه برای بررسی خودروی آسیب دیده همین مسئله است که تعیین نماید آیا این خسارت در حیطه تعهدات شرکت بیمه گر قرار دارد یا خیر.

وظایف کارشناس بیمه بدنه

زمانی که حادثه ای همانند تصادف برای وسیله نقلیه رخ می دهد در ابتدا باید به پلیس نیروی انتظامی اطلاع داد تا پلیس با بررسی صحنه، گزارشی کامل تنظیم نماید و شما بتوانید برای گرفتن خسارت از شرکت بیمه گر اقدام نمایید. اما پس از بازدید پلیس به بازدید کارشناس بیمه نیازمند است. وظایف کارشناس بیمه بدنه عبارتند از:

۱-   آیا خسارت رخ داده در حیطه تعهدات شرکت بیمه گر وجود داشته و در قرارداد بیمه قید شده است یا خیر؟

۲-   شدت بروز خسارت چقدر بوده و برای تعمیرات آن به چه میزان هزینه نیاز است؟

۳-   آیا صاحب خودرو از هر نظر وسیله نقلیه را ایمن کرده است یا خیر؟ زیرا گاها دیده شده است که اگر صاحب وسیله نقلیه جوانب احتیاط را رعایت می کرد این خسارت با این شدت بروز نمی کرد. در این شرایط کارشناس بیمه باید میازن قصور صاحب خودرو را گزارش نماید تا از هزینه جبران خسارت کاسته شود.

۴-   در تصادفات رانندگی آیا صاحب خودرو مقصر بوده است یا خیر؟ در صورتی که راننده مقصر باشد از تخفیفات آن کم خواهد شد ولی در صورتی که براساس گزارش پلیس نیروی انتظامی مشخص شود که فرد دیگری مقصر بوده است لذا شرکت بیمه گر خسارت را به راننده پرداخت می کند بدون این که از تخفیفات بیمه بدنه کاسته شود.

۵-   بازدید خودرو به منظور برآورد میزان خسارت وارد شده

۶-   بازدید اولیه خودرو قبل از عقد قرارداد بیمه نامه و یا قبل از تمدید مجدد

۷-   و…

در نهایت کارشناس بیمه بدنه گزارشی را تنظیم کرده و مبلغ خسارت را تعیین می کند که در این تعیین خسارت قیمت لوازم یدک، فرانشیز بیمه بدنه، قصر راننده و… ذکر خواهد شد. سپس شما می توانید وسیله نقلیه خود را تعمیر کنید و سپس برای گرفتن هزینه ها به شرکت بیمه گر مراجعه نمایید.